Εγώ πάντως αν ήμουν το αλκοόλ, με τόσα κακά λόγια που έχετε πει εσείς οι άνθρωποι για μένα, θα έπαιρνα τον πραγματικό σας εαυτό και θα φεύγαμε από ‘δω.

fayum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: