Είχε παραβεί τόσους και τόσους κανόνες, από την εποχή που φιλοδοξούσε ακόμα ν’ αλλάξει τον κόσμο με την πένα του. Είχε πολύ άσχημη εικόνα για τον εαυτό του, μόνο σουρωμένος μπορούσε να τον αγαπήσει, όταν η παράξενη επίδραση του αλκοόλ τού άνοιγε ξανά το δρόμο της παιδικής ηλικίας και του ονείρου. Τότε μόνο, τα όριά του φαίνονταν λιγότερο οριστικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: