“Ναι, αγαπητέ συνάδελφε. Ο κόσμος δεν είναι κείνος που νομίζαμε. Αλλάξαμε, λοιπόν, κι εμείς μούτρα. Αυτό είναι όλο κι όλο. Η φάτσα μας δεν είναι παρά ένα λάθος που το σκατοφωτίζουν πυώδεις μπανάλ ρεκλάμες”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s