Οι διανοούμενοι συνήθως σνομπάρουν την τεχνολογία. Την αποκαλούν απάνθρωπη και αλλοτριωτική. Δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν οδηγούν αυτοκίνητο, δεν έχουν κινητό. Μόνο όταν αρρωστήσουν χαίρονται που υπάρχει η μαγνητική τομογραφία και η αναίμακτη χειρουργική. […] Δεν είναι μόνο ευεργετική για τον άνθρωπο η τεχνολογία. Είναι και μια πνευματική πράξη, ένα δημιουργικό επίτευγμα. Για μένα, ένα τεχνολιγικό έργο είναι ισάξιο με ένα έργο τέχνης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: