Αν έμεινε ατροφική η παιδεία και ο πολιτισμός στην Ελλάδα, οφείλεται στο ότι η κοινωνία δεν θέλει την αλλαγή αν δε νοιώθει ασφάλεια. Είμαστε κουλτούρα απαντήσεων και όχι ερωτημάτων. Δεν μας χρειάζονται οι ερωτήσεις και οι απορίες, μας χρειάζονται οι απαντήσεις και μάλιστα οι δεδομένες. Το πρόβλημα μας είναι κατά βάσιν πολιτισμικό και γι’ αυτό χρειάζεται πρωτίστως και κατεπειγόντως άνοιγμα του ορίζοντα. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: