Δεν διαθέτω νοσταλγία για ό,τι έφυγε, για ό,τι χάθηκε. Είμαι συνειδητός κοινωνός του ενεστώτα χρόνου. Χαζεύω το πηγαινέλα των πλοίων στις ακτές του Βοσπόρου. Χορταίνω με τις εικόνες του σήμερα, όσο σημερινό μπορεί να ‘ναι το ιστορικο επιλήψιμο σήμερα της Ιστανμπούλ. Με συναρπάζει η αέναη διαφθορά και φθορά, που περιφρονεί τη λογική των μνημείων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: