Στη Χίο, όταν μια γυναίκα έμενε χήρα και αποφάσιζε να μην παντρευτεί ξανά, ήταν υποχρεωμένη από το νόμο να πληρώνει κάθε χρόνο έναν φόρο που ονομαζόταν “αργομουνιάτικος”. Αν τελικά αποφάσιζε να παντρευτεί, έπαυε να τον πληρώνει.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: