Ελευθερία είναι η άρση, το ρίσκο, ο θάνατος των ευκολιών, το φως στα πράγματα, η λογική και η ευαισθησία, η προκοπή, το δικαίωμα στο λάθος, η επανανοηματοδότηση των εννοιών, η αισιοδοξία που πηγάζει από το δίκιο, η φωτιά που κρατά η αθωότητα, το γύρισμα της πλάτης στη σιγουριά και την απόλυτη αλήθεια των ζωντανών νεκρών.

fayum at ikariamag.gr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: