ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι δημιουργικοί άνθρωποι πληρώνονται για να είναι δημιουργικοί. Έτσι, για να δικαιολογήσουν τον μισθό τους, πρέπει να φαίνεται ότι έχουν έξυπνες ιδέες. Δεν έχω τίποτα εναντίον των εμπνευσμένων, έξυπνων ιδεών. Πολύ συχνά αυτές είναι και οι καλύτερες. Το πρόβλημα είναι ότι οι καλές ιδέες δεν εμφανίζονται πάντα όταν τις θέλεις, και οι σπουδαίες ιδέες το κάνουν ακόμα σπανιότερα. Νιώθοντας την ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους, οι δημιουργικοί άνθρωποι συχνά παράγουν έργο που σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται έξυπνο αλλά που τελικά στερείται ουσίας. Αντί να προσπαθούν να βρουν κάτι για να μπαλώσουν στα γρήγορα την κατάσταση, αν αφιέρωναν τον χρόνο τους στον εντοπισμό του προβλήματος, θα ανακάλυπταν και τη λύση. Μ’ άλλα λόγια, αν κάνετε τη σωστή ερώτηση, θα πάρετε τη σωστή απάντηση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: