Το Αγριότρενο

Τώρα βρισκόμουν μόνος σε ένα άγνωστο δάσος. Θα μπορούσε να είναι ένας άγνωστος πλανήτης. Ο πλανήτης Δάσος […] Κοίταξα και ξανακοίταξα ό,τι έφτανε το μάτι μου να δω αλλά δεν υπήρχε τίποτα γνώριμο. Δεν ήξερα προς ποια κατεύθυνση να πάω. Προσπάθησα να σκεφτώ ψύχραιμα. Εκεί πάνω είχα μόνο ένα σύμμαχο. Τον εαυτό μου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: