Κάπταιν

Στέφανος Ξενάκης – εκδόσεις Key Books

Κάπου είχα διαβάσει ότι αν καταφέρεις να λύσεις το πρόβλημα, “δικαιούσαι” κι άλλο. Συχνά μεγαλύτερο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: